شهر قدیمی آنتالیا

شهر قدیمی آنتالیا از مکان هتی تفریحی و گردشگری آنتالیا توسط رومی ها ساخته شده است و با دیوارهایی بلند که به دریا ختم شده محاصره وتحت حفاظت بوده است از این رو امروزه بنام قلعه معروف میباشد.این شهر یکی از مکان های دیدنی شهرآنتالیاست که در دوره سلجوقی توسعه یافته و به بندر گاهی تبدیل گردیده از آثار مهم تاریخی آنتالیا بحساب می آید و پیوند زیبای گذشته و حال یکی از جاذبه های ویژه این قلعه میباشد.طرح و ساختار خانه های باستانی قلعه نه تنها از نظرمعماری پر بهاست بلکه باز گوی شیوه زندگی، آداب و سنن و روابط اجتماعی مردم آن زمان آنتالیا میباشد.خیابانهای قلعه تنگ بوده وغالبا از بندر گاه به طرف بالای قلعه به موازات دیوارها کشیده شده اند.

داخل قلعه خانه های گوناگونی دارد که نمایانگر قدرت اقتصادی مالکان آن زمان آنتالیا میباشد، اما وجه مشترک آنها این است که همگی از چوب و سنگ ساخته شده، تمامی آنها دارای دو جبهه بوده یکی به طرف خیابان که معمولا طبقه پایین آن کم پنجره و دیگری به سمت باغچه با درب و پنجره های بیشتر. آشپزخانه و انبار و اتاق خدمتگزاران در طبقه پایین قرار داشته و صاحب خانه از طبقات بالا استفاده میکرد که بدون تغییر معماری بازسازی شده و با عناوین مراکز تفریحی آنتالیا و پانسیون در خدمت جهانگردان قرار دارد.بندر گاه پایین قلعه دومین بندر گاه مهم آنتالیا بحساب می آمده که امروزه فقط لنگر گاه قایقهای تفریحی است و بیشتر بعنوان گردشگاه از آن استفاده میشود.